Pegaz Accounting logo
Pozovite nas

063 628 006

Izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju

Izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju

Izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju

Izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju koje stupaju na snagu od 1.1.2024. godine i za poreske periode koji počinju posle 31.8.2024. godine

U ovom blog postu ćemo vam objasniti dve važne novine koje se tiču elektronskog evidentiranja PDV-a u Srbiji. Ove novine su uvedene Zakonom o elektronskom fakturisanju koji će stupio na snagu 1. januara 2024. godine.

Prva novina je obaveza elektronskog evidentiranja predhodnog PDV-a koji se plaća u predhodnoj fazi prometa, odnosno pri uvozu dobara. Ova obaveza se odnosi na sve obveznike PDV-a, bez obzira da li imaju pravo na odbitak predhodnog PDV-a ili ne.

Obaveza elektronskog evidentiranja predhodnog PDV-a počinje da se primenjuje posle 31. avgusta 2024. godine. Način i postupak elektronskog evidentiranja predhodnog PDV-a i korekcije će biti detaljnije propisani aktom ministarstva finansija.

Druga novina je promena roka za elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a. Do sada je rok za elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a bio isti kao i rok za predaju PPPPDV prijave i POPDV obrasca, odnosno 15. dan po isteku poreskog perioda. Međutim, od 1. januara 2024. godine, rok za elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a će biti skraćen na 10. dan po isteku poreskog perioda, dok će rok za predaju PPPPDV prijave i POPDV obrasca ostati nepromenjen.

Ova promena znači da će obveznici PDV-a morati da evidentiraju obračun PDV-a ranije nego što podnesu poresku prijavu i obrazac. Prvo elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a po novom roku će se raditi 10. februara 2024. godine za mesečne obveznike i 10. aprila 2024. godine za kvartalne obveznike PDV-a.

Ako se desi promena obračuna PDV-a između 10. i 15. dana, odnosno do roka za predaju PPPPDV prijave i POPDV obrasca, obveznici PDV-a će moći da urade korekciju elektronske evidencije PDV-a kako bi svi podaci bili tačni.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Povezane teme