Pegaz Accounting logo
Pozovite nas

063 628 006

Izmene kod poništenja fiskalnog računa u slučaju greške

Izmene-kod-ponistenja-fiskalnog-racuna-u-slucaju-greske

Izmene kod poništenja fiskalnog računa u slučaju greške

Izmene kod poništenja fiskalnog računa u slučaju greške

Poništenje fiskalnog računa koji je greškom otkucan zna biti komplikovan proces. Ako ste obveznik fiskalizacije, verovatno ste se već susreli sa situacijom kada ste izdali fiskalni račun sa greškom. Možda ste pogrešno uneli količinu, cenu ili identifikaciju kupca.

Kako u tom slučaju ispraviti grešku, obaviti poništenje fiskalnog računa i izdati novi, ispravan račun?

Postoji zvaničan način za poništavanje fiskalnog računa koji je propisan Tehničkim uputstvom za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a ili L-PFR-a, verzija 1.15. od 3.7.2023.

Prema ovom uputstvu, ako ste izdali fiskalni račun sa greškom, možete ga poništiti tako što ćete izdati novi fiskalni račun koji ima suprotan predznak od prvog. To znači da ako ste prvi račun izdali kao Avans-Prodaja ili Promet-Prodaja, drugi račun mora biti Avans-Refundacija ili Promet-Refundacija. U tom računu morate navesti svoj PIB kao identifikaciju kupca, referencu na prvi račun i sve artikle, količine i cene koje su bile u prvom računu.

Međutim, poništenje fiskalnog računa nije dovoljno da se ispravi greška u PDV-u. Ako je kupac obveznik PDV-a, morate ga obavestiti o grešci i zatražiti njegovu pisanu izjavu da nije koristio PDV sa prvog računa ili da ga je ispravio u svojim knjigama. Tek nakon toga možete smanjiti svoju obavezu za PDV.

Ako kupac nije obveznik PDV-a, možete smanjiti svoju obavezu za PDV bez njegove izjave.

Nakon što ste poništili prvi račun, možete izdati novi, ispravan račun sa tačnim podacima o kupcu i prometu.

Postoji još jedna situacija kada morate poništiti fiskalni račun, a to je kada ste prodali robu ili uslugu na malo i trebalo je da navedete ID kupca, ali ste to zaboravili ili pogrešili. U tom slučaju, možete poništiti taj račun samo ako to učinite odmah nakon prodaje. Ako to ne uradite na vreme, nećete moći da izdate novi fiskalni račun sa ID kupca. Jedino rešenje je da izdate račun preko SEF-a (sistema elektronskog fakturisanja).

Kao što vidite, poništenje fiskalnog računa nije komplikovan proces, ali zahteva pažnju i brzinu. Zato vam savetujemo da budete pažljivi prilikom izdavanja fiskalnih računa i da proveravate sve podatke pre nego što ih potvrdite.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Povezane teme