Pegaz Accounting logo
Pozovite nas

063 628 006

PDV kod IT delatnosti

PDV kod IT delatnosti

PDV kod IT delatnosti

Kako se obračunava PDV kod IT delatnosti? PDV se obračunava u zavisnosti od mesta prometa IT usluge

PDV kod IT delatnosti primenjuje član 12. Zakona o prezu na dodatu vrednost. On govori o tome da se PDV obračunava na osnovu mesta prometa usluge. Ako IT firma pruži uslugu pravnom licu ili preduzetniku čije je sedište u Republici Srbiji u obavezi je da obračuna PDV od 20%. Ali ako uslugu pruža nekom stranom licu koje ima sedište u inostranoj državi, oslobođen je obračuna PDV-a. Oslobođenje je na osnovu članu 12. Zakona o PDV-u.

I obrnuto, kada domaćem pravnom licu ili preduzetniku inostrano pravno lice pruži uslugu na teritoriji Republike Srbije, stvara se obaveza internog obračuna i plaćanja PDV-a. Ta obaveza postoji za pravna lica i preduzetnike koji su u sistemu PDV-a i onih koji nisu u sistemu PDV-a. Kada je u pitanju naknada za licencu u obavezi smo da prvo obračunamo porez po odbitku. Nakon toga na ceo taj iznos radimo interni obračun PDV-a.

(VREDNOST LICENCE + POREZ PO ODBITKU) + 20% PDV

Ulazak u sistem PDV-a

Ulazak u PDV sistem može biti dobrovoljan ili po sili zakona kada promet koji je oporeziv PDV-om pređe 8.000.000,00 dinara. Ako IT kompanije pretežno posluje u Republici Srbiji i dostigne iznos od 8 miliona dinara moraće da uđe u sistem PDV-a. Ako IT kompaniji mesto prometa inostranstvo i tako dostigne promet preko 8 miliona dinara, nema obavezu da ulazi u sistem PDV-a, član 33. Zakona o PDV.

Važno je napomenuti da ulazak u PDV sistem donosi dodatne obaveze, kao što su redovno podnošenje PDV prijava i vođenje detaljnih evidencija o prometu. Saradnja sa pouzdanom knjigovodstvenom agencijom koja ima iskustva sa IT firmama može olakšati ovaj proces. Mi možemo osigurati da su sve zakonske obaveze ispunjene na vreme i tačno. Time smanjujemo rizik od eventualnih kazni i problema sa poreskim organima.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Povezane teme