Pegaz Accounting logo
Pozovite nas

063 628 006

Knjigovodstvo i porez kod online prodavnica

Kako se vodi knjigovodstvo i porez kod online prodavnica

Vođenje knjigovodstva i pravilno obračunavanje poreza kod online prodaje može biti složeno. Ovaj vodič je namenjen svima koji planiraju da se bave online prodajom, pružajući osnovne informacije o fiskalizaciji, obaveznim podacima elektronskih fiskalnih računa, načinu vođenja evidencije i porezima. Saznajte kako da osigurate usklađenost sa zakonskim zahtevima i optimalno upravljate svojim poslovanjem.

Angažovanje freelancera i fizičkih lica u IT firmama – Porez na dohodak

angazovanje freelancera u it firmama

Angažovanje freelancera i fizičkih lica u IT firmama, bilo da su u pitanju rezidenti ili nerezidenti, zahteva pažljivo planiranje i pridržavanje relevantnih poreskih i radnopravnih propisa i pšrocedura. Kako biste izbegli potencijalne probleme i obezbedili zakonito i efikasno poslovanje pozovite nas.

PDV kod IT delatnosti

PDV kod IT delatnosti

IT firme koje su u sistemu PDV-a primenjuju član 12. Zakona o prezu na dodatu vrednost. On govori o tome da se PDV obračunava na osnovu mesta prometa usluge. Ako IT firma pruži uslugu pravnom licu ili preduzetniku čije je sedište u Republici Srbiji u obavezi je da obračuna PDV od 20%. Ali ako uslugu pruža nekom stranom licu koje ima sedište u inostranoj državi, na osnovu članu 12. Zakona o PDV-u, oslobođen je obračuna PDV-a.

Obračun poreza na dobit po odbitku za IT delatnost

Porez na dobit po odbitku za IT delatnost

Na poslovanje IT delatnosti se odnose opšta pravila oporezivanja. S obzirom na njegovu prirodu poslovanja koja se odnosi na razvoj i prodaju softvera, davanja na korišćenje softvera, modifikacije i unapređenje softvera, tehnička podrška idr, prema članu 2. Zakona o autorskim i srodnim pravima njihov proizvod- računarski program spada u autorska dela (intelektualna svojina).

Olakšice i subvencije kod zapošljavanja u 2023. godini

Olaksice-kod-zaposljavanja-u-2023

Ovaj tekst detaljno istražuje olakšice i subvencije koje su dostupne poslodavcima prilikom zapošljavanja u 2023. godini, sagledavajući ih kroz različite članove Zakona o porezu na dohodak građana. Kroz analizu olakšica iz čl. 21b, 21d, 21g, 21ž i 21.z, otkrivamo uslove koje poslodavci moraju ispuniti za ostvarenje.

Pravilnik o elektronskom fakturisanju

Pravilnik o elektronskom fakturisanju

Otkrivamo kako elektronske fakture olakšavaju poslovanje i pružaju jasne smernice o poreskim kategorijama i postupcima. Takođe, istražujemo proces storniranja i važnost obaveštenja o korekciji PDV-a, pružajući uvid u ovu ključnu oblast finansijskog poslovanja.

Poreski sistem u Srbiji, od čega se sastoji i kako je regulisan

Poreski sistem u Srbiji

Tri osnovna objekta oporezivanja u svakom poreskom sistemu su potrošnja, dohodak i imovina. Poreski sistem Srbije spada u grupu jurisdikcija sa najnižim poreskim stopama u Evropi i ostaje znatno ispod evropskog proseka za poreske stope za preduzeća i pojedince.

Izmene kod poništenja fiskalnog računa u slučaju greške

Izmene-kod-ponistenja-fiskalnog-racuna-u-slucaju-greske

Ako ste obveznik fiskalizacije, verovatno ste se već susreli sa situacijom kada ste izdali fiskalni račun sa greškom. Možda ste pogrešno uneli količinu, cenu ili identifikaciju kupca. Kako u tom slučaju ispraviti grešku i izdati novi, ispravan račun?

Izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju

Izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju

U ovom blog postu ćemo vam objasniti dve važne novine koje se tiču elektronskog evidentiranja PDV-a u Srbiji. Ove novine su uvedene Zakonom o elektronskom fakturisanju koji će stupio na snagu 1. januara 2024. godine.

Izmene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju

Izmene-Zakona-o-zdravstvenom-osiguranju

Izmenama u čl. 143. I 148. Zakona ograničava se pravo izabranog lekara kod obobravanja bolovanja u smislu broja dana. Izabrani lekar upućuje zaposlenog na prvostepenu ili drugostepenu lekarsku komisiju nakon odobrenih 30 dana bolovanja ili 60 dana u određenim slučajevima.